Tema på nästa fikabildstävling: ”På luffen”

3rd Swedish International Small Print Exhibition 2017

Om ni vill deltaga, se info på deras sida.