Höstens första fikabildstema är ”Gubben i lådan”

4-Klubbstävlingen

Snart dags för redovisning av 4-klubbstävlingen, så boka in den 16/4 kl 11:00 i Möklinta-gården i Möklinta. För samåkning så samlas vi vid klubblokalen kl 09:15 för ilastning och färd till Möklinta. Väl mött.