Höstens första fikabildstema är ”Gubben i lådan”

 • Vi inleder 2013 med

 

 • Årsmöte, torsdagen 14 februari kl. 19.00 i klubblokalen, Telegatan 19, Avesta.

 

 • Sedvanliga årsmötesförhandlingar, val av styrelse och övriga funktionärer samt behandling av ev. motioner och bestämning av medlemsavgift för år 2013.
 • Motioner till årsmötet skall vara postade till klubbens adress senast 6 februari, 2013.
 • Bestämning av regler för årets KM.
 • Redovisning av KM etapp 2 och därmed slutresultatet av KM 2012.
 • Kom gärna med förslag till motton för Bästa Folkarebilden 2013.

 

 • 4-klubbsträffen, söndagen 28 april i Församlingsgården, Krylbo (bredvid Krylbo Kyrka)

 

Vi mjukstartar kl. 10.30 med förmiddagsfika för att ”samla in” de mer långväga gästerna från Gävle FK, Långshyttans FK och Söderfors FK. Kl. 11.00 startar vi själva redovisningen av de olika tävlingsklasserna. Mer detaljerad inbjudan för ev. beställning av förtäring m.m. följer senare. Tävlingsregler finner ni i bilagan till denna Inform.

 

 • Information om tävlingar och utställningar finner ni i särskild bilaga.

 

 • Övrig information:

 

 • Folkare-Kalendern 2013

Försäljningen ser ut att ha gått skapligt bra och ett stort tack till de försäljare som dragit sina strån till den ”stack” som finansierar och möjliggör att vi kan hålla oss med den klubblokal vi nu har. Har du inte redovisat så gör det snarast möjligt till kassören Johan Carlsson.

 

 • Kommande fototräffar – idéer och önskemål.

För kommande fototräffar och aktiviteter vill vi gärna att ni under årsmötet eller direkt till någon i styrelsen kommer med förslag, idéer och önskemål om programpunkter.

 

 • Klubblokalen är under 2013 upptagen av Myntklubben från kl. 18.30 under följande torsdagskvällar: 17/1, 21/2, 21/3, 18/4, 16/5, 22/8, 19/9, 17/10, 21/11 och 19/12..

 

 • Klubbens adresser:

 

 

Välkomna till trevliga fotoupplevelser i klubblokalen,

FOLKARE FOTOKLUBB

 

 • Tävlingar och utställningar.

 

 

 • Färgbildsalongen Dalarna 2013. Är ju vårt eget arrangemang och riktar sig till medlemmar i fotoklubbar, bildgrupper och dylikt, verksamma i Dalarna. Se tidigare utsänd inbjudan daterad 11 december 2012 samt på vår hemsida www.folkarefotoklubb.se. Inlämning till vår tävlingsledare var senast 28 januari 2012 (poststämpelns datum, nu passerat). Vernissage och juryns redovisning sker lördagen 2 mars med start kl. 11.00 i Konsthallen, Avesta Bibliotek, Avesta.

 

 • RSF-tävlingarna:

RIFO – Riksfotoutställningen, Bildexpo, Diasalongen och Digitalsalongen och Ungdomsutställningen.

De som är hågade att deltaga i dessa tävlingar kan ladda ner reglerna från RSF:s hemsida, www.rsf-fotoklubbar.org. Inlämning till vår tävlingsledare Janne Johansson senast 28/1. Reglerna finns i klubblokalen samt hos Janne Johansson och Roland Söderström. För Digitalsalongen är Jan Johansson kontaktman och samordnare för det digitala insändandet av bilder.

 

 • 4-klubbstävlingen mellan Folkare, Gävle, Långshyttan och Söderfors. I år är det vi själva, Folkare Fotoklubb som arrangerar.

Varje klubb skall deltaga med 10 bilder per klubb i tre olika klasser;

A: Svartvita pappersbilder.

B: Projektorbilder; diabilder alt. digitalt lämnade bilder (på CD).

C: Färgbilder på papper.

Fritt motto för samtliga klasser. Inlämning av bilder senast 25 februari till vår tävlingsledare som (ev. tillsammans med någon annan person) i klubben, väljer ut de bilder som skall representera vår klubb. De klubbvisa tävlingsbidragen skall vara oss tillhanda senast 28 februari. Själva fototräffen med redovisning blir söndagen 28 april i Församlingsgården, Krylbo. Mer information följer i kommande Inform.

 

 • Trestadstävlingen 2013, mellan klubbarna i Borlänge, Falun, Folkare och Ludvika. Borlänge Fotoklubb arrangerar årets tävling. Kompletta regler som bilaga. Kort sammandrag som följer:

Klass 1. Kollektion, svartvita påsiktsbilder, 2-5 bilder/kollektion, längsta sida max 40 cm inkl. passepartout.

Klass 2. Kollektion, digitala projektorbilder, 2-3 bilder/kollektion, 1024×768 pixlar, max 1 Mb. Bilderna inlämnas klubbvis på CD.

Klass 3. Enstaka färg påsiktsbilder. Längsta sida max 40 cm, inkl. passepartout.

För klass 1 & 2, max 1 kollektion/deltagare. För klass 3 max 4 bilder/deltagare.

Märkning enligt principen ”ABC 123”, gärna även med en bildtitel. För kollektionsklasserna även placeringsordning,

Inlämning till vår tävlingsledare senast 25:e februari 2012 (att postas till arrangören senast 27 februari, poststämpelns datum).

Deltagaravgift 50 kr per tävlingsklass och deltagande. Beloppet sätts in klubbvis på Plusgiro 345351-1, Borlänge Fotoklubb. Märk talongen: Trestads.

Tid och plats för själva Trestadsträffen meddelas senare.

 

 

 • Klubbcupen, mellan Folkare, Sala, Enköping och KAK:s Fotoamatörer (Köping / Arboga / Kungsör).

Våretappen 2013 som arrangeras av Enköpings Fotoklubb har följande regler och motton:

Klass A: Svartvita bilder, pappersbilder, 1-bildstävling, motto ”Mellanrum”.

Klass B: Färgbilder, pappersbilder, 1-bildstävling, motto ”Märkt”.

Klass C: ”Öppna klassen”; 3-bildskollektion, pappersbilder, valfritt svartvitt eller färg, inget motto.

Inlämning till Janne senast 31/3.

Max. 1 bild respektive kollektion per deltagare. Bilderna bör vara monterade på kartong, längsta sida max. 40 cm inkl ev. passepartout. Märkning enligt principen ”ABC 123”, gärna också en bildtitel.

 

 • Övriga aktiviteter

 

 • Fotograf Serkan Günes,

visar sina bilder och berättar till dem den 12 mars kl. 19.00 på Teatern Forum i Köping. Biljettpris 120 kr. Se vidare på Köpings Fotoklubbs hemsida www.kopingsfoto.se (denna info kommer nog också in på vår egen hemsida, www.folkarefotoklubb.se).

 

 

 

FOLKARE FOTOKLUBB

Styrelsen