Höstens första fikabildstema är ”Gubben i lådan”

Kalender

Vårens program 2024

Varje möte börjar kl 18:00 om inte annat anges.

Varje mötes program kommer att vara spikat med 3 punkter
Information max 15 minuter
Tekniska frågor max 15 minuter
Bilddiskussion, den här hoppas vi att medlemmar ska ta med sig sina bilder så kan vi diskutera dessa. max 90 minuter

Medlemsmöten

Övriga aktiviteter