Höstens första fikabildstema är ”Gubben i lådan”

Inbjudan 4-klubbstävlingen 2013

Inbjudan 4-klubbstävlingen 2013

Folkare Fotoklubb har nöjet att inbjuda till 2013 års upplaga av 4-klubbstävlingen.

 

 

Vi vill att era tävlingsbidrag skall vara oss tillhanda senast 28 februari 2013. Vår postadress, är:

Folkare Fotoklubb, Telegatan 19, 774 31 Avesta.

 

Själva 4-klubbsträffen blir söndagen 28 april i Krylbo Församlingsgård (bredvid Krylbo Kyrka). För de som så önskar mjukstartar med lite förmiddagsfika kl. 10.30 fram till kl. 11.00 då själva redovisningarna av de olika tävlingsklasserna börjar.

 

Mer information för beställning av förmiddagsfika och lunch kommer senare.

 

Vi bifogar gällande tävlingsregler daterade 2009-01-10.

 

Vi inväntar med spänning och intresse era tävlingsbidrag.

 

 

Välkomna, såväl med era bilder som er personliga närvaro vid själva träffen.

 

 

 

FOLKARE FOTOKLUBB

 

Roland Söderström

(Vik. sekreterare)

 

 

 

Tävlingsregler 4-klubbstävlingen, daterade 2009-01-10

 

4-klubbstävlingen.

 

 

Nedanstående regler avser en omarbetning av de föregående reglerna som tillämpades under åren 2005-2008 och som baserades på förslaget från Folkare FK, version 3, daterat 2002-03-07 samt korrigering under januari 2005 med anledning av att Forsbacka FK f. o. m.

år 2005 avsäger sig vidare aktivt deltagande och ersätts av Söderfors FK.

Den nuvarande förändringen avser klass B där enligt beslut vid träffen i Långshyttan 2008 denna klass skall avse såväl diabilder som digitalt lämnade bilder, kan kallas ”Projektorbilder”.

 

Deltagande klubbar:

Folkare Fotoklubb, Gävle Fotoklubb, Söderfors Fotoklubb och Långshyttans Fotoklubb.

 

Klassindelning:

 1. Svartvita pappersbilder.
 2. Projektorbilder (dia alt. digitalt lämnade bilder).
 3. Färgbilder på papper.

 

Gemensamma regler för alla klasserna:

 • Tävlingen är årligen återkommande och arrangeras i ovanstående klubbordning.
 • Tävlingen avser bilder med fritt motivval.
 • Bilderna skall märkas med olika signaturer och/eller bildtitlar. Bilderna skall åtföljas av en deltagarförteckning för varje klass.
 • 10 bilder per klubb och klass. Ingen begränsning med avseende på antalet fotografer som de inlämnade bilderna representerar. Eftersom tävlingen i första hand har karaktären av ”klubbtävling” bör det dock vara en ambition att de inlämnade tävlingsbidragen representerar så många fotografer som möjligt
 • Juryn rangordnar 20 bilder per klass. Av de uttagna 20 bilderna sammanräknas klubbens poängskörd utifrån följande poängskala: Placering nr 20 får 1 poäng, nr 19 får 2 poäng o.s.v. till segrarbilden som alltså får 20 poäng. Vid lika högstapoäng tillfaller segern den klubb som har bäst placerad bild.

 

Särskilda regler för klass A & C.

 • Generellt gäller att de inlämnade tävlingsbidragen skall ha ett av de deltagande fotograferna egenproducerat fotografiskt ursprung.
 • För klass A gäller att bilderna skall ha ett svartvitt, s. k. monochromt utförande. Toning är tillåtet.
 • För klass A och C gäller även att det fotografiska alstret får vara datorbehandlat och framställts på valfritt sätt. Handkolorering är tillåtet. Bilderna skall vara monterade och bildalstrets största sida inklusive eventuell passepartout får ej överstiga 45 cm (ändrat från 40 cm och beslutat vid träffen i Långshyttan 2004-04-25).

 

Särskilda regler för klass B.

 • Diabilderna skall vara monterade i glasramar med måttet 5 x 5 cm. Märkning såsom ovan angivits med signatur och helst bildtitel samt med den röda punkten i nedre vänstra hörnet när bilden betraktas rättvänt.
 • För de bilder som lämnas in digitalt (på CD) får längsta sida vara max. 1024 pixlar och ha en måttlig komprimering. Bildfilen skall givetvis ha ett filnamn efter samma princip som gäller för de övriga klasserna och likaledes anges i klubbens bildförteckning till arrangören.

 

 

 

 

 

Tidsschema, arrangemang, vandringspris:

 • Tävlingsbidragen skall inlämnas till arrangerade klubb senast sista dagen i februari.
 • Arrangerande klubb skall i god tid skicka inbjudan till 4-klubbsträffen.
 • Segrande klubb erhåller inteckning i vandringspris som av klubben måste intecknas 3 gånger för att bli klubbens egendom. Den klubb som erövrar vandringspris ålägges att sätta upp ett nytt vandringspris.

 

 

 

Folkare Fotoklubb /R. Söderström 2005-02-04, rev. 2009-01-10