Höstens första fikabildstema är ”Gubben i lådan”

Tävlingar

Fikabilden

Syftet med den nuvarande formen av ”Fikabilden” är att gestalta ett visst bestämt motto som meddelas ca en månad före den fototräff där visning skall ske. Avsikten är att fotograferingen skall göras lite mer av ”uppdragskaraktär” under tiden mellan meddelandet av mottot och fram till själva fototräffen. Det skall alltså vara nytagna bilder och inte hämtade från arkivet.

KM

 • Etapp 1: Digitala bilder. Inlämning i digital form antigen på USB på ett medlemsmöte eller skickas till klubbmailen. Formatet skall vara jpeg med längsta bildsida max. 2000 pixlar. Bildfilens storlek max 2 MB. Motivvalet är fritt för samtliga klasser och etapper.
  • Digitala enstaka bilder, max 3 bilder/fotograf. Inget tema.
  • Digital kollektion, 3-5 bilder. 1 kollektion/ fotograf. Inget tema.
 • Etapp 2: Påsiktsbilder, papper, svartvita och färgbilder i samma klass. Pappersbildernas längsta sida max 40 cm inkl. passepartout.
  • Påsikt enstaka bilder. Max 3 bilder/fotograf. Inget tema.
  • Påsikt kollektion. 3-5 bilder. 1 kollektion/ fotograf. Inget tema.
 • Bilderna skall märkas med fotografens namn och även förses med en bildtitel, unik för varje enskild bild respektive kollektion.
 • Etapp 1: Klass B. Digitala bilder och digital kollektion. Inget tema, 3-5 bilder i kollektionsklassen.
 • Etapp 2: Klass A. Påsiktsbilder och kollektion påsikt. Inget tema, 3-5 bilder i kollektionsklassen.  

För att en tävlingsklass skall vara giltig krävs ett deltagande av minst 3 fotografer.

Utförliga regler hittar du här KMregler2022


Färgbildssalongen

 • Tävlingen avser enstaka färgbilder, presenterade som s.k. påsiktsbilder, valfritt motivområde.
 • Max. 4 bilder/deltagare.
 • Bilderna skall vara monterade och den längsta sidan, inklusive eventuell passepartout, får inte överstiga 50 cm. Tjocklek max. 5 mm.
 • Bilderna skall vara märkta på baksidan med fotografens namn, fotoklubb/bildgrupp/organisation samt bildtitel.

4-Klubbstävling

Tyvärr vilande tillsvidare