Tema på nästa fikabildstävling: ”På luffen”

Utställning i Sala

Vår medlem Kenneth Friberg anordnar en utställning i Sala under augusti, se nedan.