Jubileumsfest

Lite vimmelbilder från jubileumsfesten

Först lite mingelmingel

Ordförande höll tal, till höger i bild ser man att det var nån som smygfilmade under hela festen…lars7266w

 

Mat, tror ingen gick hungrig från bordetalla7270w

Vår hedersgäst Göran Zebühr från Riksförbundet Svensk Fotografi hade vänligheten att visa ett urval bilder

rör inte min bild

 

Förtjänsttecken delades ut, först ut var Thomas

thomas7286w

Sen var det Kenneth’s turkenneth7294w

Sen fick även klubben ett standard ifrån Riksförbundet Svensk Fotografi

standar7295w

Sen utsåg några hedersmedlemmar som tack för ett långt engangemang. Roland var först utroland7302w

Sen Thomas för hans engagemang med kalendern

thomas7303w

Och Janne förstås, vår ständige tävlingsledare

janne7306w

Som avslutning togs en gruppbild på alla deltagare

alla7312w

Alla foton tagen av Kenneth eller Lars.