Höstens första fikabildstema är ”Gubben i lådan”

GDPR

GDPR / Folkare Fotoklubb                      2018-05-30

 • Samtycke – Man frågar och får lov. Gäller t ex viss marknadsföring.
 • Avtal – Föreningens stadgar kan ses som ett avtal med medlemmarna. Den vanliga medlemshanteringen baseras alltså på avtal.
 • Lag – Exempel: Om man har någon anställd så reglerar olika lagar detta, till exempel skattelagstiftningen.

När man samlar in personuppgifter så måste man först informera så att den som lämnar uppgifterna får en klar bild av vem man är, vad uppgifterna ska användas till med mera. Några exempel:

 • Vad använder vi uppgifterna till?
  Vi behöver uppgifterna till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet.
  Vi använder också uppgifterna för att rapportera till riksförbundet.
 • Hur länge?
  Vi spar uppgifterna så länge du är medlem och därefter så länge vi är rapporteringsskyldiga för t ex stöd.
  Vi publicerar och arkiverar också vissa personuppgifter i resultatlistor och annan dokumentation från föreningens verksamhet, som längst till föreningens upplösning.
 • Delning?
  Vi kan komma att dela dina uppgifter med Riksförbundet Svensk Fotografi, RSF, försäkringsbolag, andra medlemmar och anslagsgivande myndigheter.
 • Rättigheter:Många att informera om. Du kan läsa mer om dem hos Datainspektionen https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/
 • Vad som händer om man någon inte vill lämna uppgifter?  Du kan inte bli medlem då.