Tema på nästa fikabildstävling: ”På luffen”

Kontakt

Klubbens postadress:

Folkare Fotoklubb c/o Jan Vestlund
Aluminiumvägen 19,
774 63  Avesta

Klubbens plusgiro nr: 28 07 22 -0

E-postadress: info@folkarefotoklubb.se

http://www.facebook.com/FolkareFotoklubb

Ordf: Lars Fredriksson, Tel. 070 621 12 51

V.ordf: Anneli Österhof, Tel. 070 511 52 42

Sekr: Jan Vestlund, Tel. 070 644 00 64

Kassör: Daniel Zetreus, Tel. 0708 396116

Övr. ledamot: Christina Olsson Ström

Kommittéer:

Tävlingskommittén:
Styrelsen

Kalenderkommittén:
Daniel Zetreus