Tema på nästa fikabildstävling: ”På luffen”

Utegrupp i Sala