Höstens första fikabildstema är ”Gubben i lådan”

4-klubbs tävlingen

I år är det Söderfors fotoklubbs som är värd för tävlingen, bilder ska vara dom tillhanda senast 28/2 2018

Temat för svartvitt är ”Geometri”

Tävlingsregler 4klubbs 2018