Höstens första fikabildstema är ”Gubben i lådan”

Anmälan 4-klubbstävlingen

Senast 12 april behöver Söderfors fotoklubb ha anmälan vilka som kommer. I Tierp den 22:a april är tävlingen.

Anmäl er på klubbadressen info@folkarefotoklubb.se

Inbjudan till 4klubbs