Höstens första fikabildstema är ”Gubben i lådan”

Årets första sprint

I Söderbärke träffades vi för att avverka årets första sprint, 11 deltagare samlades

för att försöka gestalta dom 4 teman som drogs på plats, teman som lottades var i ordning Sju, Kontrast, Kallt och Finns i köket. Resultatet av spanten kommer att presenteras på klubbmötet den 31/5.