Tema på nästa fikabildstävling: ”På luffen”

Artikel om utskrifter

En bra artikel om upplösning och utskrifter finns här