Tema på nästa fikabildstävling: ”På luffen”

Dala digitalsalong

Sista inlämning den första oktober, skicka upp bilder betala på klubben’s plusgiro,  och meddela Daniel att ni betalat/ skickat in bilder.