Höstens första fikabildstema är ”Gubben i lådan”

Färgbildssalongen Dalarna 2012

Vår inbjudan riktar sig till medlemmar i Dalarnas fotoklubbar, bildgrupper och andra verksamheter med fotografi på programmet.

Tävlingen avser enstaka bilder, presenterade som s.k. påsiktsbilder, valfritt motivområde, max. 4 bilder/deltagare. Regler i övrigt i bifogad fil.

Deltagaravgift: 60 kr per person, insättes klubbvis på pg 280722-0, Folkare Fotoklubb. Märk talongen: Färgbildsalongen Dalarna.

Inlämning: Senast 2012-01-31 (poststämpelns datum) till Folkare Fotoklubb, Telegatan 19, 774 31 AVESTA

Vernissage: Vernissage och juryns redovisning sker lördagen 10 mars 2012 med start

kl. 11.00 i Konsthallen, Avesta Bibliotek, Avesta.

De uttagna bilderna är upphängda veckan innan vernissaget men hänger därefter kvar för visning under helgen för att därefter returneras till klubbarna.

Ev. frågor kring tävlingen kan ställas till vår E-postadress info@folkarefotoklubb.se eller till

[download]Färgbildsalongen-Dalarna-2012_Inbjudan_klubbar.pdf [/download]