Höstens första fikabildstema är ”Gubben i lådan”

Filmsektion i klubben

Från och med nu så finns en sektion för rörlig bild i klubben. En motion om uppstart av en filmsektion hade lämnats in till årsmötet. Ingemar Sevemyr är representant i styrelsen för sektionen, så kontakta honom om ni har frågor / funderingar.