Höstens första fikabildstema är ”Gubben i lådan”

Folkare Fotoklubb Inform nr 2, 2013

Fototräffar, kl. 19.00 i klubblokalen (om inte annat anges nedan), Telegatan 19, Avesta,
 7 mars, torsdag.
• Vi engagerar oss åt bildanalys och diskussion om hur våra medtagna bilder kan förbättras. Tag därför med några digitala bilder på ett USB2-minne, 2-5 st./person och som du själv bedömer inte är helt ”färdiga” men som kanske har potential att kunna göras bättre, men frågan är hur…… Vi arbetar gruppvis med laptops och redovisar sedan gemensamt.
• Fikabild. Tag med 1 digitalbild per person. Motto denna gång är: ”Transport”.
 4 april, torsdag.
• Medlemsbilder. Tag med och visa några digitala bilder från ditt fotograferande denna vinter, på temat ”Vinter”, 5 – 10 st./person.
• Fikabild. Till denna gång skall vi ta med 1 bild/person från en uppdragsfotografering vi skall göra på ett tema eller en specifik plats som kommer att meddelas ca 1 månad i förväg i ett påminnelsemejl som i detta fall skickas ut strax före träffen 7/3. En sådan påminnelse strax före själva fototräffen kanske kan råda bot på viss glömska ibland och i de fallen när man i efterhand erinrar sig …” javisst ja, i går var det ju fototräff”.
 24 april, onsdag.
• Lars Fredriksson, en av våra nya medlemmar, presenterar sig med egna bilder och sin fotoinriktning.
• Bilder från internationella salonger. Kenneth Friberg har ofta deltagit i sådana salonger och han visar egna och andras bilder som premierats på olika nivåer. Det blir säkert en bra inblick i hur sådana, av jury snabbedömda bilder ofta skiljer sig i karaktär, innehåll och budskap från tävlingsbilder i vanligt fotoklubbsammanhang.
• Fikabild, typ ”Uppdragsfotografering”. Temat meddelas i påminnelsemejl till fototräffen 4 april.
• Inlämning till Klubbmästerskapet, etapp 1. Se vidare i bilagan om tävlingar.
 12 maj, söndag.
• Workshop i ateljéfotografering och ljussättning hos Kenneth Friberg i Möklinta. Efter flytten från Stockholm kunde Kenneth givetvis inte vara utan ateljé, den är nu återuppbyggd och klar i Möklinta. Vi är alltså inbjudna dit för att lära oss om ateljéfotografering och ljussättning. Fotoobjektet blir säkerligen en modell med vana att ta regi. Vi samlas vid klubblokalen kl. 10.00 för samåkning. Så är det ju lämpligt att ta med kamera, förstås!!! Det lär nog bli en heldag och det är väl därför lämpligast att var och en tar med sig sin egen matsäck.
Folkare Fotoklubb Inform nr 2,
 20 maj, måndag.
• Redovisning med bilder från ateljéfotograferingen hos Kenneth Friberg i Möklinta.
• Fikabild, typ ”Uppdragsfotografering”. Temat meddelas i påminnelsemejl till fototräffen 24 april.
 Fotoutflykt, 6 juni, torsdag, nationaldagen,.
Vi följer vår tradition att på nationaldagen ha en fotoutflykt. Frågan är vart. Vi har i styrelsen spånat en hel del. Det förslag vi kommit fram till är Sala Silvergruva. Vad tycks? Andra förslag? Låt oss diskutera under nästa fototräff.
 Fikabilden.
• Syftet med ändringen till att gestalta ett visst bestämt motto eller ett särskilt fotograferingsobjekt, meddelat endast ca en månad i förväg, är att fotograferingen skall göras lite mer av ”uppdragskaraktär”. I vår tidigare version har det nog ofta blivit så att strax innan man åker iväg till fototräffen har man plockat fram någonting ur det digitala arkivet. Hoppas ni är med på galoppen med denna nya intention.
 Photoshop – kniviga frågor – hur gör man.
• Kenneth Friberg är beredd att instruera och ge support om du har något specifikt bildproblem. För att kunna förbereda sig något vill han att du meddelar frågan i förväg till honom för att sedan redovisa resultatet exempelvis vid en fototräff. Kenneths E-postadress är fotofriberg@uggelbo.com.
• Kenneth erbjuder sig dessutom att fram på höstkanten hålla någon workshop i rawconvertering av digitala bilder.
 Andra fotoaktiviteter som vi arrangerar eller deltager i:
 Färgbildsalongen Dalarna, 2 mars, lördag, kl. 11.00.
Vernissage och redovisning i Konsthallen, Avesta Bibliotek, Avesta. Vi räknar med att juryn, Fotograf Kenneth Sundh, Fagersta, är närvarande och ger sina kommentarer till de uttagna bilderna. Bilderna hänger kvar i Konsthallen t o m onsdagen 13 mars.
 3-stadstävlingen, arrangeras i år av Borlänge FK.
Datum och plats för redovisningen av denna fototävling mellan klubbarna i Borlänge, Falun, Ludvika och vi själva har ännu inte meddelats.
 4-klubbsträffen, 28 april, söndag.
Arrangeras av oss själva. Vi mjukstartar kl. 10.30 med förmiddagsfika för att ”samla in” de mer långväga gästerna från Gävle, Långshyttans och Söderfors. Kl. 11.00 startar vi själva redovisningen av de olika tävlingsklasserna med avbrott för lunch vid lämplig tidpunkt. Pris för fika; ?? kr. Lunchen äter vi på Centrumrestaurangen i Krylbo. Anmälan om fika och lunch skall ske till Roland Söderström, tfn 12665 eller mejl soderstrom.krylbo@telia.com, senast 24 april.
 Övrig information:
 Medlemsavgiften för år 2012, oförändrad – igen.
150 kronor för vuxna, 50 kronor för ungdom under 18 år och för familjemedlem. Klubbens plusgiro-nr. är 28 07 22 – 0. Inbetalningskort bifogas denna Inform nr 2, 2013. Betalning senast 2013-03-31. Kom ihåg att skriva in namn och adress på inbetalningskortet!
 Folkare Fotoklubbs styrelse och övriga funktionärer för 2013,
valda vid årsmötet 14 februari 2013.
Ordförande: Anders Carlsson
Vice ordförande Kenneth Friberg
Sekreterare Roland Söderström
Kassör Johan Carlsson
Övrig ledamot Eva Lammi
Suppleant Lars Fredriksson
Revisorer, 2 st. Birger och Birgitta Ericsson
Revisorsuppleant Stefan Larsson
Tävlings- och
ungdomsledare Jan Johansson
Pressombud Bror Johansson
Klubbmästare Bror Johansson, back up av Jan Johansson
Valbredning Bror Johansson och Thomas Engström
 Folkare-Kalendern 2013.
Har du inte redovisat så bör du göra det snarast möjligt till kassören, Johan Carlsson.
 Information om tävlingar och utställningar finner ni i särskild bilaga.
 Hemsidan.
Vi kommer att lägga in länkar på vår hemsida till de medlemmar som har egen hemsida. Ta gärna en titt där. Så kan vi även rekommendera RSF:s (Riksförbundet Svensk Fotografi
Sveriges Fotoklubbar) hemsida, www.rsf-fotoklubbar.org.
 Klubblokalen är under 2013 upptagen av Myntklubben från kl. 18.30 under följande torsdagskvällar: 17/1, 21/2, 21/3, 18/4, 16/5, 22/8, 19/9, 17/10, 21/11 och 19/12..
 Klubbens adresser:
– Post och klubblokal: Folkare Fotoklubb, Telegatan 19, 774 31 AVESTA
– Plusgironr. : 28 07 22 – 0.
– E-post: info@folkarefotoklubb.se.
– Webbadress: www.folkarefotoklubb.se
Välkomna till trevliga fotoupplevelser hos
FOLKARE FOTOKLUBB
För styrelsen
Roland Söderström
Bilaga: Information om fototävlingar