Höstens första fikabildstema är ”Gubben i lådan”

Den 22/4 kl 11:00 blir det en fotosprint vid Östa källor

Finns lite mer info här

Anordna gärna samåkning