Tema på nästa fikabildstävling: ”På luffen”

Fotostafett 1

Här är bilderna grå första stafetten, utgångstemat var ”Upprepning”

Första bilden av Kenneth F

rör inte min bild

Andra bilden Janne W

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tredje av Roland S

3-roland

Fjärde av Lars F

4-lars

Femte av Nerina

SONY DSC

 

Och den sista bilden av Janne J
6-jan-j

Från däck till kor….