Fototips från naturskyddsföreningen

Om vi har någon växt-intresserad fotograf i klubben så kommer några tips från Naturskyddsförening i Avesta.

Vid trafikrondeller på 68:an blommar en liten, gräslöksliknande växt, Trift, för fullt just nu. Dess blommor är vita- rosa- lila. Den är egentligen en kustväxt, och trivs bra på Avestatraktens kalkhaltiga jord. Den har tagit sig hit med trafiken.  Den blomman är säkert identifierad, inte sällsynt eller hotad, men intresserad som en ny art på trakten.

En annan växt som också har tagit sig hit med trafiken, heter Kalvnos. Den blommar senare i sommar, har lansettlika blad och är 2-3 dm. hög. Den växer th. precis vid tunneln på Dalavägs- rondellen, när man kommer från Krylbohållet. Kalvnosen är en ärtväxt, dess blommor är blekt blålila.

På en stor sten vid Döda fallet växer en ovanlig, oidentifierad ormbunke med små, ganska runda blad. På samma sten finns också en vanlig stensöta samt en liten, spenslig ormbunke, som jag inte heller har lyckats identifiera säkert. Stenen ligger vid stigen som går ner från parkeringsplatsen ner till älven. På höger om stigen finns det djupa vattenhålet, där vatten sprutar ner vid högt vattenstånd.