Tema på nästa fikabildstävling: ”På luffen”

5 februari, torsdag. Årsmöte.

  • Sedvanliga årsmötesförhandlingar, val av styrelse och övriga funktionärer samt

   behandling av ev. motioner och bestämning av medlemsavgift för år 2015.

  • Motioner till årsmötet skall vara postade till klubbens adress senast 22 januari.
  • Regler för Klubbmästerskapet 2015. Oförändrade eller finns anledning till ändringar?
  • Kom gärna med förslag till motton för Bästa Folkarebilden 2015.
  • Fikabild. Motto: Bubbla