Tema på nästa fikabildstävling: ”På luffen”

Planket Säterdalen

Den 30 och 31:a juli, mer info här http://www.sdff.se