Tema på nästa fikabildstävling: ”På luffen”

Resultat fyrklubbstävlingen 2018

Här är resultaten och kommentarer för dom olika klasserna

Digitala-res.

Digitala-res. kommentarer

Färgklass-res.

Färgklass-reskommenterer.

Svartvit-res.

Svartvit-reskommentarer.

Slutresultat