Höstens första fikabildstema är ”Gubben i lådan”

Resultat stafett nr 7

Här är alla tolkningar av stafetten. Mia startade med en bild med tanken var musik.

Lars F var nummer 2, hans bidrag var

Lars Forsner var nummer 3, ännu hade det inte spårat ur

Fortfarande kan man skönja utgångstemat när Björn tolkar Lars bild

Nu börjar det dra iväg lite när Janne J tolkar Björns bild

Här spårar det ut totalt när Thomas tog vid

Kenneth var inte bättre när han försöker komma underfund med tanken bakom Thomas bild

Anette hade en egen tolkning på föregående bild

Och sist på listan var Daniel som fortsatte med ändan på en and

Så denna gång gick det från musik till ändan på en and, så kan det gå….