Höstens första fikabildstema är ”Gubben i lådan”

Resultatet av stafett 2023:2 är följanda

Annelie började med denna bild

Foto: Annelie Österhof

Gunnar var nästa på tur, hans tolkning

Foto Gunnar Meller

Nästa man till rakning var Kenneth som tog den här bilden

Foto: Kenneth Friberg

Daniel skulle tolka Kenneths bild och resultatet blev detta

Foto: Daniel Zetreus

På tur stod sedan Christina som tolkade så här

Foto: Christina Olsson Ström

Lillan var på tur, hennes tolkning

Foto: Lillan Persson

Stefan tur nästa, hans tolkning blev denna

Foto: Stefan Palm

Lars tolkade Stefans bild på detta sätt

Foto: Lars Fredriksson

Janne var sist på tur, hans tolkning.

Foto: Jan Vestlund