Stafetten 18:3

6 deltagare, Janne V började med bilden på lövet

Foto Janne Vestlund

Nästa bild fortsätter på lövtemat


Foto Gunnar Meller 

Annelie hakar på blad-temat

Foto Annelie Österhof-Koronen

Kenneth är inne på media och hittade den här rariteten

Foto Kenneth Friberg

Nästa på tur var Daniel som spann vidare på färg och form

Foto Daniel Zetreus

Sist ut var Janne som tog fasta på elefanten och klockan

Foto Janne Johansson