Höstens första fikabildstema är ”Gubben i lådan”

Svartvita salongen

LUDVIKA FOTOKLUBB
har nöjet att inbjuda till

SVARTVITA SALONGEN DALARNA 2024

Medlemmar i Dalarnas fotoklubbar samt medlemmar i andra verksamheter i Dalarna med fotografi på programmet inbjuds till svartvit fotosalong i Sädesmagasinet på Hammarbacken i Ludvika.

Salongen inleds med vernissage och redovisning av bedömningen söndagen den 30 juni 2023 kl. 14.00 och pågår till och med onsdag den 3 juli. Vernissagen avslutas kl. 16. Övriga dagar är utställningen öppen kl. 14 – 18.

REGLER: Salongen avser enstaka svartvita bilder med fritt motivval. Framställningssättet är valfritt så länge ursprunget är fotografiskt. Men de ska vara monokroma. Det betyder att toning i t.ex. sepia är tillåtet, däremot inga färginslag. Varje fotograf får delta med högst fyra bilder och ska äga upphovsrätten till dem. Bilder som tidigare varit uttagna till Svartvita Salongen får inte delta. Bilderna ska vara monterade. Längsta sida, inklusive eventuell passepartout, får vara högst 60 cm. Ramar är ej tillåtna.

Bilderna ska vara märkta på baksidan med fotografens namn, fotoklubb eller organisation, bildtitel samt eventuell hängningsinstruktion. Namnlista från fotoklubben/organisationen finns som bifogad fil.

Juryn är kommer att välja ut ett 60-tal bilder för visning och har möjlighet att utdela plaketter och diplom till de bilder som de anser vara förtjänta av det.

Bilderna sänds klubb- eller organisationsvis till:
Ludvika Fotoklubb
Östra Storgatan 26B
771 50 Ludvika

Deltagaravgiften är 200 kr per deltagare. Den insätts klubb- eller organisationsvis på bankgiro 5444-1290 Ludvika Fotoklubb
Senaste inlämningsdag är den 31 maj 2023. Poststämpeln gäller.Icon

Description automatically generated with low confidence

Välkomna med era bilder!