Uppdragsfoto plagiat

Nytt uppdrag för våra medlemmar, plagiera ett känt foto så exakt som möjligt.

  1. Välj bild
  2. Analysera ljus,ljussättning, miljö, rekvisita, tidsepok, kläder, personer, färg/svartvitt
  3. Plagiera så nära original som möjligt
  4. Redovisning 22/2

Kontakta klubben info@folkarefotoklubb.se så får du en länk till originalen som du kan välja på.