Höstens första fikabildstema är ”Gubben i lådan”

Nästa träff för utegruppen blir den 11/11 kl 11 i lokalen. Denna gång kommer vi att koncentrera oss på linjer (horisontella, vertikala, diagonala och S-kurvor), plats inte bestämd ännu. Väl mött.