Tema på nästa fikabildstävling: ”På luffen”

Workshops på grundnivå

Vi erbjuder deltagandet i fem träffar med olika teman för att lära känna kamerans möjligheter, tänka på bildernas komposition, lära om filformat (jpg kontra rawformat) m.m. Träffarna kommer att hållas i klubblokalen, start kl. 19.00, tid ca 1 timme per träff. Denna något begränsade tid för att det inte skall upplevas alltför mastigt, a la ”korvstoppning”. Vid sista träffen med studiofoto blir det dock längre tid med start 18:30. Visst hemarbete kommer att läggas in. Ingen bindande anmälan men skicka gärna ett mejl till info@folkarefotoklubb.se om du är intresserad att komma.

  1. 18 mars kl 19:00  Lär känna kameran                  Daniel Zetreus
  2. 1 april    kl 19:00  Grundläggande komposition Daniel Zetreus
  3. 15 april  kl 19:00  Filformat ( jpg vs. raw)            Lars Fredriksson
  4. 29 april kl 19:00  Blixtfoto och vitbalans             Kenneth Friberg
  5. 13 maj   kl 18:30  Studiofoto                                   Kenneth Friberg
  6. 24 maj  kl 10:30  Fotoresa Ängelsberg                 Kenneth Friberg

Välkommen.