Höstens första fikabildstema är ”Gubben i lådan”

Färgbildsalongen Dalarna 2013

Vår inbjudan riktar sig till medlemmar i Dalarnas fotoklubbar, bildgrupper och andra verksamheter med fotografi på programmet, oavsett tillhörighet eller inte i någon fotografisk organisation som exempelvis RSF (Riksförbundet Svensk Fotografi Sveriges Fotoklubbar).
Tävlingen avser enstaka bilder, presenterade som s.k. påsiktsbilder, valfritt motivområde, max. 4 bilder/deltagare. Bilderna skall vara monterade och den längsta sidan, inklusive eventuell passepartout, får inte överstiga 50 cm. Tjocklek max. 5 mm. Bilderna skall vara märkta på baksidan med individuella signaturer enligt modellen ABC 123 samt en bildtitel. Till denna inbjudan bifogas en blankett för deltagarförteckning som klubbvis returneras ifylld tillsammans med bilderna till arrangören.
Inlämnade tävlingsbidrag skall ha ett egenproducerat fotografiskt ursprung. I övrigt vill vi som arrangör inte sätta några begränsningar utan snarare uppmana deltagarna till ett fritt och kreativt skapande av fotografiska färgbilder. Bilder som premierats och antagits för visning i tidigare upplagor av Färgbildsalongen Dalarna får inte deltaga.
Utmärkelser: Plaketter och diplom i den omfattning som juryn anser motiverat.
Deltagaravgift: 60 kr per person, insättes klubbvis på pg 280722-0, Folkare Fotoklubb.
Märk talongen: Färgbildsalongen Dalarna.
Inlämning: Senast 2013-01-28 (poststämpelns datum) till:
Folkare Fotoklubb, Telegatan 19, 774 31 AVESTA
Jury: Fotograf Kenneth Sundh, Fagersta
Vernissage: Vernissage och juryns redovisning sker lördagen 2 mars 2013 med start

kl. 11.00 i Konsthallen, Avesta Bibliotek, Avesta.
De uttagna bilderna hänger därefter kvar för visning t o m onsdagen 13 mars (tas ner e.m.14 mars) för att därefter returneras till klubbarna.
Ev. frågor kring tävlingen kan ställas till vår E-postadress info@folkarefotoklubb.se eller till Jan Johansson (tävl.ledare); 0226-124 29, postjanne@home.se.
Välkomna med era färgbilder och likaledes välkomna till vernissagedagen.
Folkare Fotoklubb
Färgbildsalongen Dalarna 2013