Höstens första fikabildstema är ”Gubben i lådan”

Höstens program

Torsdagen 4 oktober
Vi lär oss mer om bildanalys i skarpt läge, och Janne Johansson redovisar KM delmoment 1.

Onsdagen 7 november – Studiebesök på DD och träff med Staffan Björklund!
Vi samlas vid klubblokalen för gemensam avresa senast kl. 18.00 till Falun.
Kl. 19.00 träffar vi Staffan Björklund, som tar oss på en rundtur i tryckeriet, samt berättar och visar
bilder ur både sitt yrkseliv som pressfotograf och ur sin privata samling.

Torsdag 6 december
Bildvisning från Flygfesten i Dala-Järna 2012 samt redovisning av Klubbcupen.

Under träffkvällarna finns det alltid fika för en tia, och alla är varmt välkomna. Träffarna äger rum i
klubblokalen på Telegatan 19, kl 19.00.

Höstens tävlingar

Klubbcupen – mellan Enköpings FK, Sala FK och Folkare Fotoklubb som också arrangerar
höstetappen 2012. Inlämning senast 15 oktober till Janne Johansson. Påsiktsbilder monterade på
kartong eller passpartou med maxmått 30x40cm.

Klass A: Tema sv/v ”Måla med ljus”. Max 1 bild per deltagare.
Klass B: Tema färg ”Om väggar kunde tala. Max 1 bild per deltagare.
Klass C: 3-bilds kollektion, färg eller svartvitt, inget tema. Max 1 kollektion per deltagare.

Dala Digitalsalongen 2012 och Bildspelstävlingen 2012
Arrangör: Gagnefs Fotoklubb. Inlämning direkt till arrangören, tillhanda senast 1 oktober 2012.
Redovisning söndagen 11 november kl. 13.00 i Lindbergshallen, Djurås, Gagnef.